Radnici u mesari

Potrebni mesari i pomoćni mesari za rad u Sloveniji.
Mesari imaju platu između 4-6 eura po satu. Radi se u proseku 200 sati mesečno. Za radnike je obezbeđen smeštaj i jedan obrok u toku radnog vremena. Redovna isplata zarada od 15-18 sledećeg meseca.
Pomoćni mesari imaju 4 eura po satu. Obezbeđena dva obroka u toku radnog vremena i takođe obezbeđen smeštaj.
Prednost kod zapošljavanja imaju osobe sa EU dokumentima, zbog lakše prijave.